Kvalitet

Att leverera order i rätt tid och med rätt kvalitet är ett levnadssätt för oss på Termodyn. Arbetet med att utveckla våra processer pågår hela tiden. På ett eller annat sätt är alla i företaget inblandade i förbättringar och effektiviseringar. Detta leder till ökad flexibilitet med snabbare och säkrare genomloppstider som gör att vi kan leverera enligt kundernas önskemål. Vi är certifierade både enligt ISO9001, ISO14001 och ISO45001. Alla svetsare har lägst intyg enligt EN287. Vår lackering är act-testad och vi innehar nödvändiga certifikat.

För kontroll och verifiering har vi en stor uppsättning av mätdon av olika typer. Med dem mäter vi allt från maskinbearbetade detaljer till stora ramkonstruktioner och fixturer. Vid större konstruktioner med noggranna toleranser använder vi vår flyttbara Hexagon mätarm som mäter med en noggrannhet på 0,01mm i en diameter av 2,5m/mätposition.